Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Sverige har ett av världens högsta klimatmål och Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige, med bred politisk uppbackning. Hurra! Det är en ynnest att få bo i en region med så ambitiösa klimatmål. I oktober förra året var det kickoff för satsningen Klimat 2030. Ni kan se lanseringen nedan. …

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om Läs mer »