Om Resan mot ett fossilfritt liv

Resan mot ett fossilfritt liv är en ideell, icke vinstdrivande, förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Organisationen heter just ”Resan mot ett fossilfritt liv” för att vi vill vara tydliga med att det är just en resa att ta sig till målet – ett fossilfritt liv. Organisationsnummer 802523-2987. Föreningen startade våren 2019.

Syftet med föreningen är att underlätta och påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Fossilberoendet har förödande konsekvenser för planetens klimat, och därmed också för allt liv på jorden. Att lämna fossilberoendet är vår enda väg framåt.

Föreningen strävar efter ett hållbart samhälle inom planetens nio gränser och uppfyllandet av Agenda 2030, med fokus på mål 17 och att begränsa uppvärmningen till under 2 grader, enligt Parisavtalet.

Föreningen ska bidra till uppfyllandet av målet genom att:

  •  Skapa mötesplatser, gemenskap och en plattform för de som vill lämna fossilberoendet
  • Utbildning och kunskapsspridning om klimatförändringarna och fossilfria alternativ
  • Opinionsbildning för att påverka beslutfattare och vara aktiv i debatter med frågor som är förenade med organisationens ändamål
  • Erbjuda tjänster för organisationer, näringsliv och offentlig verksamhet för att underlätta för dem att lämna fossilberoendet

Vägen till fossiloberoende kommer att se olika ut för varje individ och organisation, men en sak är i alla fall säker. Resor blir mycket roligare om man har sällskap av medresenärer som också delar samma slutdestination! Är man fler kan man småsnacka längst vägen, dela erfarenheter, prata om omvägarna man bör undvika, peppa varandra de dagar man känner för att hoppa av några stationer före mål och framförallt prata om hur härligt det kommer bli när man når slutdestinationen och fira de gemensamma framgångarna tillsammans.

RMEFL i media:
– Mölndals-Posten ”Utmanar fler att minska sitt klimatavtryck
– Göteborgs-Posten ”De har börjat sin resa mot ett fossilfritt liv