Medresenärer

Här publiceras bilder på de medresenärer som vägt in, och delar visionen om ett fossilfritt liv,  löpande.

Mölndal – 9 januari 2019

Träff i ordningen: 1
Antal medresenärer: 20
Invägningstal: 142.1 ton under 2018 (en person kunde inte vara med på bilden och vägde in på 6.7 ton)
Snitt per resenär: 7.105 ton