Fakta, statistik & begrepp

Det här är inte okej

SMHI har kommit med en ny rapport som visar att uppvärmningen går ännu snabbare än tidigare befarat. (Se TV4:as klipp om rapporten här) Samtidigt så har vi politiker som sitter vid makten och ”svingar klubban” och som röstar emot förslag till lösningar med hänvisning till ”det finns andra och viktigare politiska frågor att diskutera”. För …

Det här är inte okej Läs mer »

Win-win-win

”Av det totala antalet bilresor är ungefär hälften kortare än 5 kilometer. I tätort är i allmänhet runt 80 procent av bilresorna kortare än 3-4 kilometer.” (Källa: Trafikverket) Samtidigt så kommer det hela tiden nya rapporter om att vi blir alltmer stillasittande. Den årliga Hälsorapporten som Apoteket nyligen publicerade visar att stillasittandet ökar från redan …

Win-win-win Läs mer »

Går det att nå noll?

Går det att nå nollutsläpp idag? Det korta svaret är nej. Det lite längre svaret kommer nedan. Idag lever vi i ett samhälle som är fossilberoende. För att viktiga samhällsfunktioner så som livsmedelsförsörjning, sjukvård och polis ska fungera krävs det idag fossila bränslen. Enligt Naturvårdsverket genererar varje person som bor i Sverige i genomsnitt 2-3 …

Går det att nå noll? Läs mer »

Miljöskyddslagen 50 år i år

Visste ni att det i år var 50 år sedan Sverige fick sin första miljöskyddslag? Miljöskyddslagen som antogs av riksdagen 1969 var en ny samlad lagstiftning som gällde bla. miljöfarlig verksamhet, luftföroreningar, buller och andra störningar. Tidigare hade allt utom vattenföroreningar varit så gott som oreglerat. Det är en hisnade tanke att man för bara …

Miljöskyddslagen 50 år i år Läs mer »

Klimatet och 9 andra miljöproblem

Visste ni att miljöproblem är att paraplybegrepp för olika typer av problem? Precis som att begreppet ”samhällsproblem” kan inkludera allt från ekonomisk brottsligt, vårdköer, korruption, våld i nära relationer, utanförskap osv. så finns det flera olika typer av problem som burkas benämnas som miljöproblem. Här är en lista med några exempel på miljöproblem, och som …

Klimatet och 9 andra miljöproblem Läs mer »

Agenda 2030 + Resan mot ett fossilfritt liv = SANT

Det kan låta som ett aprilskämt som är för bra för att vara sant, men det stämmer:Den 25e september 2015 antog 193 länder 17 gemensamma hållbarhetsmål, indelade i 169 delmål. Läs det en gång till, 193 länder och 17 gemensamma mål – för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. WOW! Vi …

Agenda 2030 + Resan mot ett fossilfritt liv = SANT Läs mer »

Sveriges klimatpolitik får underkänt

I media och av flera politiker får man ofta höra att Sverige är bra när det kommer till miljö- och klimatpolitik. Experterna säger precis tvärt om. I veckan kom Klimatpolitiska rådets årsrapport för 2019, som granskar hur det går med Sveriges mål att nå noll-utsläpp till år 2045, och den bekräftar att Sveriges klimatpolitik inte …

Sveriges klimatpolitik får underkänt Läs mer »

Tror du jorden är platt?

Antagligen inte. Det är lätt att vara hånfull mot de personer som envist fortsatte hävda att jorden var platt, trots att de var motbevisade. Men frågan är om vi är ett dugg bättre själva? Idag kräver vår livsstil i världen 1,7 jordklot, trots att vi vet att vi bara har en (1) bebolig planet. Vårt …

Tror du jorden är platt? Läs mer »