Att göra-lista till våra poltiker

Klimatstrejkerna den 20:e och 27:e september 2019 var rekordstora. Under den globala #weekforfuture deltog ofattbara 7 miljoner människor! Ett syfte var att få världens ledare att agera i enlighet med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet . Eftersom politikerna fortfarande är mer eller mindre oförmögna till handling så har vi roat oss med att sammanställa en liten to …

Att göra-lista till våra poltiker Läs mer »

Går det att nå noll?

Går det att nå nollutsläpp idag? Det korta svaret är nej. Det lite längre svaret kommer nedan. Idag lever vi i ett samhälle som är fossilberoende. För att viktiga samhällsfunktioner så som livsmedelsförsörjning, sjukvård och polis ska fungera krävs det idag fossila bränslen. Enligt Naturvårdsverket genererar varje person som bor i Sverige i genomsnitt 2-3 …

Går det att nå noll? Läs mer »

Tjänstledig i klimatetstjänst (Del 2)

Hej! Som jag tidigare berättat om har jag valt att ta tjänstledigt i 4 terminer i kombination med föräldraledigheten för att lära mig mer om miljö- och hållbarhetsfrågor i allmänhet och klimatkrisen i synnerhet. Nu har precis höstterminen 2019 startat igång (termin 3 av 4) och därför har jag nu sammanfattat förra terminen, termin 2. …

Tjänstledig i klimatetstjänst (Del 2) Läs mer »

Elliot ska minska sina utsläpp till en tredjedel

Elitidrottare, handelsstudent OCH medresenär på #resanmotettfossilfrittliv? Säg hej till Elliot! Som roddare på elitnivå krävs det en hel del långa transporter med flyg för att ta sig till träningsläger och tävlingar. Detta är också något som syns på invägningssiffran. Av de ca 11,6 ton CO2e som Elliot släppte ut mellan september 2018 och augusti 2019 …

Elliot ska minska sina utsläpp till en tredjedel Läs mer »

Behövs aktivism?

Behövs aktivism på resan mot ett fossilfritt liv? Det är en intressant fråga, som vi tänkte luska lite i. För det första kan vi konstatera att vi just nu har vi politiker som slår sig för bröstet för att det har införts förbud mot engångsartiklar i plast, samtidigt som de subventionerar fossila bränslen med miljarder …

Behövs aktivism? Läs mer »

Livsmedelsbutiker tar klimatansvar

Tänk om det fanns en matbutik som upplyste sina kunder om klimatkrisen och underlättade för sina kunder att välja klimatsmarta alternativ… Och tänk, det gör det! Framtiden är här. Mat.se har lagt ut följande information till sina kunder och gjort det enklare att handla klimatsmart via en klimatsmart sökfunktion. Även ICA har gjort det möjligt …

Livsmedelsbutiker tar klimatansvar Läs mer »