Bakgrund

Startskottet till Resan mot ett fossilfritt liv var när Sally Mattsson vägde in sitt klimatavtryck för 2017 med målet att bli fossilfri till 2030. Hon började dela med sig om sin väg mot att bli fossilfri under hösten 2018. Eftersom hon tyckte det var ensamt och ineffektivt att bege sig ut på resan mot det fossilfria livet själv så höll hon i januari 2019 ett invägningsevent. 20 andra personer som också delade ambitionen om att bli fossilfria kom och vägde in sina klimatavtryck och hakade på resan.

För att kunna fortsätta rörelsen och få fler att följa med på resan så startades Resan mot ett fossilfritt liv som en ideell föreningen under våren 2019.

Sally delar fortfarande med sig om sin resa mot att bli fossilfri till 2030 under kategorin Sallys resa mot ett fossilfritt liv 2030.