Vi har fått svar!

Tidigare i höstas tog vi upp ett förslag om att införa vegansk kost vid representation, evenemang och möten som tagits upp i stadsdelsnämnden centrum i Göteborg. S valde att inte rösta alls, utan la ner sina röster. Vi frågade varför – och nu har vi fått svar!

Kort bakgrund
Ett förslag om att införa vegansk kost som norm i Göteborgs stadsdelsnämnd i centrum las av Fi. Förslaget fick positivt feedback i tjänstemansutlåtandet, då det ligger i linje med stadens miljö- och klimatmål och hade minskat kostnader. SD, M och L röstade emot förslaget. MP och Fi röstade för. S la ner sina röster. Vi undrade hur S motiverade detta, när forskningen så glasklart visar att vi måste gå över till en mer växtbaserad kost för att nå utsläppsmålen. ( Se IPCC rapport från i somras) Förslaget gällde alltså endast mat som nämnden själv köpte in.

Svaret till varför S valde att lägga ner sina röster är följande:

”Vi tycker att miljöfrågor är av högsta vikt, och vi inser att vi måste äta mycket mindre rött kött för en hållbar framtid. Vi tycker dock att förslaget är alltför drastiskt. Det är fortfarande mycket få som är strikta veganer i vårt samhälle, och vi anser inte detta vara rätt väg att förändra medborgarnas syn på vad som är mest rätt att äta.

Vi ställde då en rad följdfrågor. Bland annat om hur S resonerar kring att detta går emot Göteborgs åtagande kopplat till Klimat 2030 och stadens eget klimatstrategiska program, men dessvärre utan att få svar. S svarande inte heller på om de hade några andra förslag för att minska klimatpåverkan från maten… Så här löd följdfrågorna vi ställde till politikerna från S i nämnden:

”Ursäkta, nu hänger vi inte riktigt med. Om ni tycker att citat ”miljöfrågor är av högsta vikt”, hur kan ni då rösta emot förslag på lösningar?

Motionen handlar ju inte om att folk ska bli strikta veganer, förslaget handlade ju om vad för mat nämnden ska servera för skattebetalarnas pengar. Det är ju fortfarande fritt fram att äta hur mycket kött och mejeriprodukter man vill hemma. Hade nämnden tagit sitt ansvar så hade ni här haft ett ypperligt tillfälle att visa att vegansk mat inte alls är något kontroversiellt och på så sätt kunna inspirera andra att våga prova. Dessutom hade skattebetalarna tjänat på det rent ekonomiskt.

Det här beslutet går dessutom emot stadens klimatstrategiska program och Göteborgs stads åttagande kopplat till Klimat 2030 där det står följande:

Ur det klimatstrategiska programmet: ”Strategin innebär att vi ska minska konsumtionen av livsmedel som har stor klimatpåverkan. Nötkött och mejeriprodukter har störst klimatpåverkan men även fläskkött, fågel och fisk ger betydande klimatpåverkan. De livsmedlen ersätts framför allt med vegetabiliska produkter.” och ”Vid våra evenemang och möten ska vi välja livsmedel med låg klimatpåverkan.”

Från stadens åtagande kopplat till Klimat 2030: ”Klimatmedveten konsumtion – Minska klimatpåverkan från mat i våra verksamheter”

Vad är er plan för att minska klimatpåverkan från maten i de kommunala verksamheterna? Har ni några andra, egna förslag på gång från Socialdemokraternas sida för att minska klimatpåverkan från maten? Berätta gärna! Kommer ni driva frågan om att införa en vegetarisk norm istället för en vegansk, eftersom den känns ”allt för drastiskt”?”

Men varför spelar då ett litet beslut på lokal nivå någon roll? Det spelar roll för att om Parisavtalet och 2-graders målet ska kunna uppnås, så måste mängder av beslut som minskar utsläppen fattas på lokal nivå – i en rasande takt. Många beslut fattas på just kommunal nivå, och därför är det viktigt att även kommuner agerar i linje med forskningen! Det är anmärkningsvärt att politiker påstår att ”miljöfrågor är av högsta vikt” och sedan fattar beslut som går tvärt emot det man säger. Det är inte att leda, det är att vilseleda!

De beslut som fattas på lokal nivå är dessutom lättare för medborgare att påverka, och därför uppmuntrar vi er att titta närmare på vilka beslut som fattas i er hemkommun. De mesta är offentliga handlingar och brukar vara enkelt att hitta på kommunens hemsida.

Men misströsta inte: Det finns flera kommuner där ute som har tagit på sig ledartröjan! Mer om dem i kommande inlägg 🙂

Bild från den senaste globala klimatstrejken i december 2019 i Göteborg

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *