Det här är inte okej

SMHI har kommit med en ny rapport som visar att uppvärmningen går ännu snabbare än tidigare befarat. (Se TV4:as klipp om rapporten här)

Samtidigt så har vi politiker som sitter vid makten och ”svingar klubban” och som röstar emot förslag till lösningar med hänvisning till ”det finns andra och viktigare politiska frågor att diskutera”.

Printscreen från nämndens orförandes-Facebook sida
Hur nämnden röstade i frågan om vegansk kost

För att lyckas begränsa uppvärmningen till under 2 grader så måste vi ställa om till en mer växtbaserad kost. FN:s klimatpanel IPCC special rapport om markanvändning som kom ut i augusti år ger oss all fakta vi behöver.  Det är mer kostnadseffektivt att agera nu, markanvändningen och vår kost har stor betydelse och det är extremt bråttom om vi ska lyckas undvika de värsta konsekvenserna.

Det är inte så att lösningarna för att lindra klimatkrisen, som på allvar hotar livet på planeten, inte finns. Men klimatkrisen kommer inte att lösa sig när vi har politiker som röstar emot förslag till lösningar med motiveringen att det finns andra och viktigare politiska frågor.

Det räcker givetvis inte att bara ställa om till en växtbaserad kost. Vi behöver se över alla sektorer och som det Klimatpolitiska rådet säger, låta klimatpolitiken genomsyra alla områden för att kunna nå målen. Transporter. Energi. Infrastruktur. Utbildning. Finanspolitik. Det är inte radikalt. Det är det som krävs för att vi ska följa Parisavtalet och undvika en 3+ graders värld med enorma risker för liv och säkerhet.

Att det under de senaste månaderna blivit allt tydligare i den svenska debatten att det finns politiker som med all önskvärd tydlighet visar att man struntar i forskningen är bara ytterligare en anledning till att delta i nästa globala klimatstrejk den 29 november. Vi måste ha politiker som kan ha två bollar i luften samtidigt. Det går att införa klimatåtgärder OCH att diskutera andra problem.

Det hade varit skönt om vi hade kunnat sitta lugna och invänta nästa val och då rösta bort de politiker som inte gör det som krävs, eller till och med motarbetar de förslag till lösningar som finns. Nu har vi dessvärre inte den tiden. Beslut måste fattas inom denna mandatperioden. Därför så måste vi tillsammans skapa den opinion som behövs för att beslut i rätt riktning ska fattas omgående, för är det något som politiker lyssnar på så är det den allmänna opinionen.

Det fossilfria livet kommer inte att vara möjligt om inte hela samhället också ställer om. Därför är det så viktigt att vi säger ifrån. För det här är inte okej.

__________________________________________________________________

Här kan ni läsa nämndens protokoll från när beslutets tog. Vidare kan ni här läsa motionen med förslaget i sin helhet. Nedan finns printscreens med svar på remisserna från de partier som lämnat ett svar och tjänstemannautlåtandet om motionen. Här finns alla dokument kopplade till nämndens möte och beslut.

Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna valde att inte delta i beslutet. Vi har sökt de ledamöter som representer S i nämnden och frågat varför. Hoppas på att få en kommentar.

Svar från M, L och KD
Svar från SD

Resan mot ett fossilfritt liv är partipolitiskt obundet. Då vi tidigare har träffat moderaternas ordförande i Göteborg så väljer vi nu att publicera detta som motvikt och för att visa att vi inte tar ställning för eller emot enskilda partier. Vi vill lyfta förslag som kommer att underlätta, eller tvärt om, försvåra till omställningen till ett fossilfritt liv. Detta förslag är ett exempel på detta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *