Att göra-lista till våra poltiker

Klimatstrejkerna den 20:e och 27:e september 2019 var rekordstora. Under den globala #weekforfuture deltog ofattbara 7 miljoner människor! Ett syfte var att få världens ledare att agera i enlighet med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet .

Eftersom politikerna fortfarande är mer eller mindre oförmögna till handling så har vi roat oss med att sammanställa en liten to do-list åt dem, med åtgärder som de hade kunnat börja bocka av för att visa att de tar forskningen på allvar.

  1. Sluta med klimatskadliga subventioner, så som subventioner till fossila bränslen. Kommentarer överflödiga, detta är vansinne. Läs mer här.
  2. Divestera AP-fonderna. Sluta investera våra pensioner i fossila bolag och fonder. Det kommer inte finnas någon framtid för de fossila bolagen, så investeringarna är inte bara dåliga för klimatet, de är även dåliga för storleken på våra pensioner. Läs mer här.
  3. Inför en klimatbudget och se till att följa den, likt Järfälla kommun.
  4. Sätt ett stoppdatum för fossila bränslen till senast år 2030. Det skickar en skarp signal till företagen om att det är hög tid för dem att ställa om sina verksamheter och styra om investeringarna. Läs mer här.
  5. Subventionera förnybar energi och gör det enkelt för privatpersoner, föreningar och företag att sälja tillbaka elen de producerar tillbaka till elnätet. Vi behöver se en solcellsrevolution! Läs mer här.
  6. Höj koldioxidskatten. Rejält. Det ska kosta att smutsa ner! Det göder innovationskraften som finns runt om i samhället. Idag är det istället tvärt om, de som släpper ut mest i svensk industri betalar inte koldioxidskatt. Läs mer här. För att undvika att öka klyftorna mellan fattiga och rika, och stad och landsbygd så kan man likt Kanada ge tillbaka pengarna man tjänar in på skatten till medborgarna. Läs mer om det förslaget här.
  7. Mät landets välfärd i annat än bara BNP. Precis som Nya Zeeland har gjort. Att endast använda sig av BNP som mätvärde är förlegat, eftersom BNP inte tar hänsyn till människors hälsa, miljökonsekvenser/kostnader eller att vi bor på en planet med ändliga resurser.
  8. Skydda naturen! Skogen och haven är livsviktiga ekosystem som inte bara behövs för att hjälpa till att lindra uppvärmningen, utan dessutom innehåller flera hotade arter. Läs mer här. Lagstiftning för att skydda naturen måste instiftas, men framförallt efterlevas.
  9. Sätt stopp för utbyggnad av ny fossil infrastruktur så som en ny flygplats i Sälen, utbyggnaden av Arlanda och satsa på tåg och kollektivtrafik istället. Besluta om och inför bilfria städer, precis som Oslo och Amsterdam gjort.
  10. Byt ut maten i den offentliga sektorn till växtbaserade alternativ, i linje med 1,5-gradersmålet och gör det enklare att välja växtbaserat, eko och lokalproducerat. Låt den maten med högre utsläpp som kött och palmolja kosta mer och gör det busenkelt att välja rätt genom lagstiftning och skatter. Inför åtgärder för att få bukt på matsvinnet.

För att kunna genomför allt detta inom en rimlig tidshorisont, utan att möta allt för mycket motstånd, så behöver politikerna börja säga som det är och utlysa klimatnödläge. Vi befinner oss i en ekologisk och samhällsmässig kris som kommer få oöversiktliga konsekvenser om vi inte agerar nu. Klimatpolitiken måste genomsyra alla delar av politiken, precis som finanspolitiken gör idag. Detta tar Klimatrådet upp i sin senaste rapport som granskar regeringens klimatpolitik.

Att försöka genomgå den här stora, och framförallt snabba samhällsförändringen, utan att vara öppen med att samhället befinner sig i en krissituation är dömt att misslyckas. Alla samhällskrafter måste mobiliseras och anstränga sig för att snabbt och kraftigt minska utsläppen, precis som man vid en stor brand går samman och anstränger sig för att släcka branden och hjälpa räddningstjänsten och de som drabbats. Om man inte förstår att vi befinner oss i en kris är det inte heller troligt att man gör de insatser som krävs. Om vi istället inser vad som står på spel och börjar agera kan en omställning gå snabbt. Läs mer om vad klimatnödläge innebär här.

Det finns såklart mycket, mycket* mer som man kan göra för att underlätta för omställningen till ett fossilfritt samhälle än det som ryms i listan ovan, men listan innehåller åtminstone flera steg i rätt riktning.

För att det fossilfria livet ska vara möjligt så måste hela samhället ställa om och då duger det inte att våra politiker fortsätter stoppa huvudet i sanden. Det går inte att fortsätta låtsas att forskningen inte finns. Tiden för passivitet är förbi.

Som Greta säger: Det är dags att vi alla börjar agera och sluter upp bakom forskningen!

Göteborg 27 september 2019 när 10 000 samlades för klimatstrejken

*Jordbruket måste exempelvis ställas om så det blir en kolsänka och det måste bli billigare och enklare att laga och ta hand om de prylar vi redan har, för att nämna några av de andra förändringar som måste till.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *