Går det att nå noll?

Går det att nå nollutsläpp idag? Det korta svaret är nej.
Det lite längre svaret kommer nedan.

Idag lever vi i ett samhälle som är fossilberoende. För att viktiga samhällsfunktioner så som livsmedelsförsörjning, sjukvård och polis ska fungera krävs det idag fossila bränslen. Enligt Naturvårdsverket genererar varje person som bor i Sverige i genomsnitt 2-3 ton koldioxid/år i utsläpp enbart från den offentliga sektorn. Att komma ner på noll är alltså omöjligt som privatperson så länge som man är en del av det svenska samhället.

I Sverige subventioneras fossila bränslen fortfarande med miljarder (!) och våra allmänna pensionsfonder (AP-fonderna) investeras fortfarande i fossila gas- och oljebolag. Dessutom planeras fossil infrastruktur att byggas ut i detta nu.

Det kommer helt enkelt inte vara möjligt att leva fossilfritt om inte samhället också ställer om. Därför är en del av syftet med vår nystartade förening att också skapa opinion, för att underlätta för omställningen till det fossilfria livet och samhället.

Hur ska man då förhålla sig till det faktum att det inte går att nå noll idag?

För att hålla Parisavtalet behöver alla personer på jorden komma ner till ca 1 ton CO2e utsläpp per år senast år 2050. Den rika delen av världen måste dock gå före och ställa om innan dess, om vi ska ha en chans att lyckas. Det är det som kallas för klimaträttvisa, och som genomsyrar hela Parisavtalet, som så gott som alla världens länder står bakom.

Det innebär att både privata och offentliga utsläpp måste minskas rejält, och det fort! Med tanke på att medelsnittet i Sverige ligger på ca 10 ton CO2e per person och år, så har vi goda möjlighet att minska våra personliga utsläpp redan idag.

Det går att leva ett roligt och innehållsrikt liv på riktigt låga utsläppsnivåer, så vad väntar vi på? Genom att minska sina egna utsläpp så tar man dessutom ställning för vilken framtid man tror på. Den fossila, eller den fossilfria framtiden? För oss har det valet aldrig varit enklare!

Även om det inte går att nå nollutsläpp ännu, så måste vi börja sätta igång och minska våra utsläpp idag, för att någon gång kunna bli klimatneutrala.

Läs mer här https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/minska-min-klimatpaverkan/ och här https://www.naturskyddsforeningen.se/klimatskadliga-subventioner och här https://www.di.se/hallbart-naringsliv/valjarna-rensa-ap-fonderna-pa-klimatbovar/

Detta inlägg publicerades först på Göteborgs Energis Instagramkonto. Vi gästade deras instagram under vecka 37 och 38.
För att få senaste uppdateringar och alla texter så rekommenderar vi att ni följer oss på instagram och/eller vår Facebook-sida.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *