Tjänstledig i klimatetstjänst (Del 2)

Hej!

Som jag tidigare berättat om har jag valt att ta tjänstledigt i 4 terminer i kombination med föräldraledigheten för att lära mig mer om miljö- och hållbarhetsfrågor i allmänhet och klimatkrisen i synnerhet. Nu har precis höstterminen 2019 startat igång (termin 3 av 4) och därför har jag nu sammanfattat förra terminen, termin 2. Min summering av termin 1 hittar ni här.

Under våren 2019 läste jag 3 kurser som jag sammanfattat nedan. Det är ett långt inlägg, men jag saknade själv någon som delat med sig om tankar kring sina studier inom miljöområdet när jag själv skulle börja plugga.

Kurs 1: Strategier för hållbar utveckling vid Göteborgs Universitet

Denna kurs handlade om, precis som namnet avslöjar, om strategier för hållbar utveckling. Det vill säga olika sätt för att driva igenom förändring för att komma närmare ett hållbart samhälle eller ett hållbart ”nyttjande” eller fördelning av en gemensam resurs.

En viktig del som genomsyrade hela kursen var att beslut kräver förankring hos den grupp som berörs för att kunna implementeras och genomföras i praktiken. Att exempel involvera lokalbefolkningen i beslutsprocesser är ett exempel som prövats i praktiken med lyckat resultat. Kursen tog också upp att korruption är ett stort hinder för lagefterlevnad. Kort sagt kan man säga att det inte spelar någon roll om man har världens bästa miljö- och klimatlagar om ingen följer dem.

Teoretiska modeller som fångarnas dilemma och olika varianter av allmänningarnas dilemma (tradgedy of the commons) gicks också igenom som en del i kursen och några av de globala juridiska avtal som finns för att exempelvis skydda haven.

Kursen bestod av en hemtenta och ett större grupparbete. Min grupp valde att skriva om havshöjningarna i Bangladesh. Med en befolkning på ca 160 miljoner människor som knappt gjort något för att bidra till uppvärmningen men som är några av de som kommer att drabbas hårdast. Havsinträgningen har redan gjort att många människor fått in saltvatten i dricksvattnet och att odlingsmark blivit försaltad vilket gör livsförhållanden svåra redan idag för många människor. Det sved att ta in. Vår uppgift var att ta fram ett förslag på en strategi för regeringen i landet att hantera problemet, vilket var lättare gjort än sagt.  

Andra grupper gjorde rapporter och redovisningar om bla. antibiotikaanvändning, utsläpp av läkemedel i allmänhet (tänk er hanfiskar som blir honor i floder pga. utsläpp av hormoner från läkemedel), oljefyndigheter på arktiskt och ”hållbar” turism till det stora barriärrevet. Under redovisningen slogs jag återigen över hur många olika typer av miljöproblem det finns, att problemen är globala och att inte heller den akademiska världen tar klimatkrisen på allvar.

Det blir ju nästan komiskt att diskutera hållbar turism vid barriärrevet i form av flygturism när 98% av reven kommer att slås ut vid en uppvärmning på 2 grader. Om det är så här det låter på utbildningen på en av Sveriges bästa skolor, hur ser de ut på andra ställen? Det är som om ingen vågar nämna elefanten i rummet… Det skrämmer mig.

Tentans frågor röde bland annat strategier för hantering av övergödning i Östersjön och fördelar och nackdelar med olika styrmedel för fiske, som är en global och gemensam resurs.

Kursen föreläsare kom från olika områden, så som humanekologi, juridik, nationalekonomi och kulturgeografi. Kursen var något för teoretisk för min smak, men absolut lärorik.

Kurs 2: Miljöstyrning

Denna kursen var som en våt dröm för mig. Den innehöll nämligen ALLT jag gillar. Miljö, system, målsättning, planering, implementering, uppföljning och utvärdering. Oh la la la! De miljösystem som gicks igenom på kursen var EMAS och ISO 14001.

I kursen skulle alla studenter ta fram ett miljöledningssystem för ett företag eller organisation enligt EMAS-förordningen. Jag gjorde ett miljöledningssystem för vår bostadsrättsförening. Det blev totalt sex rapporter med bla. miljökonsekvensbeskrivning, miljömål, miljöpolicy och förslag på uppföljning. En del i miljöledningssystemet var bland annat lista alla lagar som berörde verksamheten, för att på så sätt göra det möjligt att få en översikt. Det var minst sagt ett stort jobb, men väldigt lärorikt!

Jag tror aldrig att jag lagt ner så mycket jobb på en 7,5 poängs kurs tidigare! Varje rapport var på runt 20 sidor i snitt. Kursen hade lätt kunnat vara en 15 poängskurs… Från början så var min tanke att ta fram ett miljöledningssystem till en akutmottagning i Göteborg, men insåg efter att ha diskuterat med min handledare att det blev alldeles för stort, och det var tur! Det var svettigt som det var att få ihop det.

Denna kurs läste jag på distans på Blekinges Tekniska Högskola. Jag har aldrig pluggat på distans tidigare, och trodde fördomsfullt att det skulle vara lite slappt, men tji fick jag. Det var verkligen tvärt om.  Vi hade en ständig dialog mellan studenter och föreläsare online och inlämningsuppgifter varje vecka.

Jag kan verkligen rekommendera denna kurs till alla som är intresserade av att arbeta med miljöfrågor i en stor eller liten organisation.

Kurs 3: Samhällsplanering och förvaltning

Egentligen ville jag läsa miljörätt, men hittade denna kursen istället. Kursen är gjord för miljövetare vid Linnéuniversitet, så även om kursen hette Samhällsplanering och förvaltning så var det mest fokus på miljörätt.

Beslut om markanvändning på lokal nivå gicks igenom (läs översiktsplan och detaljplaner) men också på nationell nivå. EU:s vattendirektiv och luftdirektiv dissekerades och olika sätt att skydda fysisk natur på. Som naturreservat, natura 2000, nationalpark och skillnaden mellan dessa. Även miljönormer och miljökvalitetsmål gicks igenom, uppföljning av dessa och EU:s miljömål gicks igenom, men även regler för offentlig upphandling. Det var mycket gott och blandat, men verkligen kunskap som alla i vårt samhälle borde få känna till och ta del av. Vet man inte på vilken nivå beslut fattas på och vilka regler och riktlinjer som gäller så blir det ju svårare att försöka påverka.

Juridik kan verkligen vara en djungel och är ärligt talat inte mitt favoritämne efter en kurs jag läst i handelsrätt tidigare. Det blir lätt en tråkig upprapning av paragrafer, men i denna kursen måste jag verkligen ge en eloge till föreläsarna som var väldigt pedagogiska och metodiska både när det gällde föreläsningarna och kursens uppbyggnad!

Denna terminen, höstterminen 2019 är jag antagen till följande kurser.

Ser väldigt mycket fram emot denna kurs! Än så länge är detta den mest intressanta kurs jag läst! Varför agerar inte fler? Hur styrs våra normer? Hur förändrar vi vårt beteende? Varför förnekar man fortfarande klimatkrisen eller lever vidare som om den inte finns? Dessa och många andra frågor lyfts i kursen och jag är hungrig efter att lära mig mer om svaren.

Har alltid varit intresserad av stadsplanering och har varit inne och nosat på ämnet när jag läst kurser i kulturgeografi tidigare. Känner en skräckblandad förtjusning inför megacities och förhållandet mellan stad och landsbygd. Dessutom blir denna kursen intressant att läsa efter att ha läst samhällsplaneringskursen.

Dels är jag intresserad av politik och dels så är en av föreningens mål att kunna skapa opinion.

I tidigare kurser som jag läst så har det varit en del nationalekonomi i, där man jämfört olika typer av subventioner och lagstiftnings effekter. Jag hoppas jag får lära mig nya saker i denna kursen!

Dock så blir det 150% om jag läser alla kurser ovan… och det är tveksamt om jag hinner med det.  Om det känns som om någon kurs mest är upprepning av tidigare kurser eller om det blir för stressigt så hoppar jag nog av den. Vi håller just nu på att skola in vår son på förskolan och det beror lite på hur det går. Jag kan ju plugga på kvällarna när han somnat, men man ska ju orka i längden också. En annan del av mig känner att man vill köra all in, eftersom det här lär vara sista gången jag pluggar och vill passa på att lära mig så mycket som möjligt. Samtidigt vill jag ju även ha tid på att driva föreningen framåt… Vi får helt enkelt se hur det går! 🙂

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *