Varför lägga så mycket ansvar på individen?

Ibland får jag höra att det läggs för mycket energi på individens omställning. Att det är dumt att lägga för mycket fokus på sina egna insatser eller att överhuvudtaget mäta sina egna utsläpp, eftersom att de är försumbara på det stora hela. Som ni kanske förstått så delar jag inte den åsikten, och nu tänkte jag förklara varför.

Jag har gjort en förenklad skiss på hur jag ser på samhällets uppbyggnad idag. Jag ser det som tre kugghjul bestående av individer, staten och näringsliv. Alla dessa tre kugghjul påverkar varandra på olika sätt.

Staten påverkar näringslivet och individer/medborgare genom lagar, regler, skatter, upphandlingar och den offentliga sektorns utbud.

Näringslivet påverkar staten genom produkter, tjänster, skatt och lobbyarbete. Näringslivet påverkar individer/medborgare genom sitt utbud av produkter, tjänster, reklam och löner.

Individer/medborgare påverkar staten genom valresultat, skatteintäkter och arbetskraft och individer kan påverka näringslivet genom efterfrågan, påtryckningar och arbetskraft.

Staten sätter spelreglerna och individerna och näringslivet i sin tur agerar på spelplanen. Genom att politikerna ändrar spelreglerna, har de också möjlighet att ändra hur spelet utvecklar sig. Företagen å sin sida, är beroende av spelplanens upplägg och beroende på hur den ser ut, så kommer de erbjuda olika produkter och tjänster. Här kommer även medborgare in igen. Företagens utbud av produkter och tjänster styrs av näringslivets och konsumenters efterfrågan. Genom att konsumera, röstar eller väljer, man indirekt vad man vill stötta.

Alla dessa tre kugghjul påverkar varandra och utgör tillsammans samhället, som i sin tur påverkas av omvärlden. Det vill säga andra länders ekonomi, utbud och efterfrågan och nationellt samarbete och avtal. Eftersom detta är en förenklad bild har jag inte med det, även om omvärlden givetvis är en viktig faktor, som påverkar alla tre kugghjul i en globaliserad värld, på ont och på gott.

Vad har man då för möjlighet att påverka som individ?

Som individ kan man påverka genom att:

  • Rösta på de politiker man tror mest på var 4:e eller 5:e år, beroende på val och förutsatt att man har rösträtt
  • Påverka företag, både genom vad man köper och genom recensioner och kampanjer
  • Påverka det företag eller organisation man arbetar hos
  • Engagera sig politiskt och/eller i en organisation
  • Påverka sina egna utsläpp och personer i sin omgivning

Forskarna är eniga om att utsläppen måste halveras till 2030 om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen till under 2 grader och hamna nära 1,5 grader. Det är bråttom! Men det är fortfarande möjligt. I min värld så bör man försöka påverka genom alla punkterna ovan, om man tar klimatfrågan på allvar. De olika alternativen utesluter inte varandra. Samtidigt måste man också ha respekt för att alla alternativ inte passar alla och att alla inte har samma möjlighet att påverka under alla skeden i livet. Det beror på kunskap, egenskaper, livssituation och vilken position man har. Men att påstå att staten eller företagen kommer lösa detta utan att individer är med och påverkar på det personliga planet, det tror jag helt enkelt inte på. Jag säger inte att vi inte behöver påverka företag och ha en systemförändring. Jag tror att vi måste göra både och.

Därför är det självklart för mig att försöka påverka mina egna utsläpp. Som person är jag väldigt resultatinriktad. Jag älskar att mäta, sätta upp mål och se resultat av det jag gör. Jag kan stå och skrika hur mycket som helst i en demonstration, men det är inget som jag ser något direkt resultat av. Mina egna val och handlingar kan jag däremot påverka här och nu, och för mig är det därför både viktigt och givande att göra det.

Min förhoppning är att genom att få fler att väga in och haka på resan mot ett fossilfritt liv:

  1. Visa att man kan komma långt på resan mot det fossilfria livet genom sina egna val
  2. Få fler att inse att det krävs systemförändringar för att kunna ställa om helt och hållet. Det är idag svårt, för att inte säga omöjligt, att leva helt fossilfritt i ett samhälle som är beroende av fossila bränslen. När man inser det, tror jag också att det blir naturligt att lyfta frågan med sin bekantskapskrets, på sin arbetsplats och genom att engagera sig i en organisation eller politiskt. På så sätt skapar man ringar på vattnet och bildar opinion.

Jag har full respekt för att det inte är lätt att ställa om och bryta sina vanor. Men genom att väga in och säga att man delar målet om ett fossilfritt liv, gör man ett tydligt ställningstagande. Jag tror inte att det går att ändra allt på en gång, utan att de är en process som måste få ta tid.

En del personer och influencers demonstrerar eller skriver debattartiklar, för att sedan fortsätta sitt eget liv precis som vanligt. Jag får ärligt talat inte ihop hur man kan hävda att andra (företag/politiker) borde ändra sig, om man inte är beredd att försöka dra sitt strå till stacken? Jag tycker det är skenheligt att säga och tycka en sak, och sen agera precis tvärt om på det personliga planet. Till exempel genom att hävda att staten borde fixa detta åt oss, och sen glatt fortsätta posta bilder från sin egen flygsemester. Hur kan man påstå att man tar klimatfrågan på allvar och sen fortsätta precis som vanligt, när man VET OM vilka konsekvenser ens egna val får? Det är orimligt.

Om fler vägde in och satte som mål att någon gång leva fossilfritt tror jag att fler hade insett hur verklighetsfrånvänt det är att fortsätta flyga flera gånger om året, och påstå att man ”väger upp det” genom att äta vegetariskt eller handla secondhand. Om man väger in ser man svart på vitt att det inte håller. Tar man reda på sitt utgångsläge, kan man göra en plan för att förändra det steg för steg, och påbörja sin egen resa mot ett fossilfritt liv. Att genomföra förändringar gör inte bara att man ser resultat, utan gör även man motarbetar känslan av maktlöshet. Då agerar man, istället för att fortsätta sila mygg och svälja kameler.

För att lyckas hela vägen, så krävs det att hela samhället ställer om från fossiloberoende. Företag måste erbjuda schyssta, fossilfria produkter och tjänster, och konsumenter måste stötta de alternativen. Det kommer kräva reformer som gör det lätt att välja rätt. Det vill säga skatter, subventioner, lagar och regler stödjer de hållbara alternativen. Företag är inte onda som vissa tycks vilja tro, utan de agerar på en spelplan där reglerna, än så länge, gynnar dem som fortsätter som vanligt. De tre kugghjulen påverkar varandra och man kan inte förvänta sig att de andra kugghjulen kommer ändra riktning, om man själv inte är beredd att påverka det man kan som individ.

Samhällsförändringar skapas inte genom önsketänkande och fingerpekande, utan genom att man själv agerar. Vi kan inte fortsätta skylla på systemet, vi måste försöka förändra det, även på det personliga planet. Att som vissa påstår att ens egna individuella handling och val inte spelar någon roll, är att bortse från helheten. Allting hänger ihop, vare sig vi vill eller inte. Dessutom kan jag lova att det är väldigt tillfredsställande att lyckas sänka sin egen siffra. När man inte kommer ner längre själv, så får man helt enkelt engagera fler. Det är så verklig förändring skapas.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *