Men Kina då!?

Ett argument som man ofta får höra är att det inte spelar någon roll vad Sverige gör, eller vad en enskild person gör åt sina utsläpp, eftersom den procentuella andelen som Sverige, eller den enskilda individen står för, är så liten.

Visst, det stämmer att Kina släpper ut betydligt mer än Sverige, men att ha det som argument för att man själv inte skulle sänka sina utsläpp är ytterst märkligt. Låt oss ta det från början.

  • När du pratar om utsläpp, jämför alltid per capita! Att jämföra totala utsläpp per land ger en felaktig bild, eftersom det i Sverige bor 10 miljoner människor, och det i Kina bor nästan 1,4 MILJARDER människor. I flera städer i Kina bor det fler än vad det gör i hela Sverige! (Landguiden) Att jämföra Kinas totala utsläpp med hela Sveriges ger alltså en mycket skev bild av verkligheten.
  • Lyft blicken! Innan du kastar dig med uttrycket ”Men Kina då!?!” kanske du bör reflektera över att Kina inte är värst i klassen. Du bör åtminstone variera dig och säga ”Men USA då!?” eller ”Men Ryssland då!?”, eller helt enkelt peka ut Qatar, Trinidad och Tobago eller Kuwait som var värst i klassen 2014, om man ser på utsläppen från det geografiska perspektivet / de territoriella utsläppen (Gapminder).
  • Även om Kina släpper ut mer än Sverige per person så är det ett ytterst korkat att argumentera för att det skulle göra att vi i Sverige inte behöver sänka våra utsläpp. Det är ungefär som att argumentera för att det är okej att fortsätta att misshandla sin sambo då och då, eftersom att grannen faktiskt är ännu värre och misshandlar sin sambo varje dag… Ni förstår ju förhoppningsvis att det resonemanget inte håller. Man kan inte rättfärdiga sitt eget felaktiga beteende med att någon annan är ännu värre.
  • Spinner man vidare på den logiken (eller bristen på den) och argumenterar för att Sverige inte behöver sänka sina utsläpp för att Sveriges utsläpp utgör en så liten andel av hela värdens utsläpp, kan man ju också hävda att man som enskild individ inte behöver betala skatt, eftersom ens egna bidrag utgör en så liten andel av totalen. Argumentet faller på sin egen orimlighet.
  • Statistik från FN från 2014, visar att Sverige ligger på 4.48 ton per person och plats 65 i världen och att Kina ligger på 7.4 ton och på plats 34 av 192 länder, men denna statistik räknar inte in importerade varor eller internationella flygresor (Gapminder). Eftersom vi i Sverige har flyttat mycket av vår produktion av varor utomlands (outsourcing) och importerar de mesta av det vi handlar, så ger inte denna siffra en korrekt bild av våra verkliga utsläpp. Med tanke på hur många prylar du lär ha i ditt hem och på din arbetsplats som det står ”Made in China” på eller ”Made in Något-annat-land” på, så blir detta sätt att räkna orättvis. På pappret är det Kina (eller något annat land) som står för dessa utsläpp, men i praktiken är det vi svenskar som använder prylen. Eftersom vi flyger så mycket utomlands i Sverige så är våra verkliga utsläpp med största sannolikhet högre än 4.48 ton per person.
  • Det finns tre olika sätt att räkna utsläpp på. Territoriella utsläpp, produktionsbaserade utsläpp och konsumtionsbaserade utsläpp (Naturvårdverket). Inkluderar utsläppen konsumtionen av varor så ligger Sveriges utsläpp på ungefär 11 ton per person (Sveriges Natur). En ny beräkningsmodell kallad ”PRINCE”, visar att 65 procent av alla utsläpp av växthusgaser från svenskar sker i utlandet (Sveriges Radio). Om man räknar på konsumtionsbaserade utsläpp har Sveriges utsläpp ökat med ca 15 procent mellan 1993 och 2010. Enligt det geografiska perspektivet / de territoriella utsläppen som FN utgår från, så har Sverige minskat sina utsläpp med 20 procent under samma period (Chalmers). Utsläppen varierar alltså kraftigt beroende på hur man räknar, men oavsett så ligger Sverige högt över en hållbar nivå (SVT Nyheter).
  • För att vi ska klara 2-gradersmålet (eller 1,5-gradersmået i bästa fall) och följa Parisavtalet så måste utsläppskurvorna sänkas senast 2020 (Nature). Det gäller den globala utsläppskurvan, det gäller Sveriges utsläppskurva och det gäller min och din utsläppskurva. Återigen: Man blir inte fri från ansvar för att någon annan släpper ut mer.
  • Det är dessutom ekonomiskt lönsamt för Sverige att gå först i omställningen till ett fossilfritt land. Vi kan då bli först med lösningar som sedan går att exportera till resten av världen. (Fossilfritt Sverige).

Men varför resonerar människor så här? Är det för att dem är dumma? Nej, detta är ett exempel på The tragedy of the commons. Mer om det i ett annat inlägg.

Härlig teckning från Max Gustafson. Undra om dessa herrar tycker det är i Kina utsläppen ska minska istället? ?

3 reaktioner på ”Men Kina då!?”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *