Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Sverige har ett av världens högsta klimatmål och Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige, med bred politisk uppbackning. Hurra! Det är en ynnest att få bo i en region med så ambitiösa klimatmål.

I oktober förra året var det kickoff för satsningen Klimat 2030. Ni kan se lanseringen nedan.

Till 2030 ska Västra Götaland vara en fossiloberoende region. Det innebär att:

 • Utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.
 • Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010

För att nå målet har fokusområden och arbetssätt tagits fram.


Fokusområden med 12 satsningar

Hållbara transporter

 • Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
 • Accelererad omställning till fossilfria fordon
 • Effektiva godstransporter
 • Klimatsmarta möten och semestrar

Klimatsmart och hälsosam mat

 • Minskat matsvinn
 • Främja hållbart lantbruk
 • Mer vegetariskt på tallriken

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

 • Större marknad för biobaserade material och drivmedel
 • Tjänster och cirkulära varor
 • Design för en hållbar livsstil

Sunda och klimatsmarta bostäder

 • Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
 • Effektiv och klimatsmart renovering

Fyra arbetssätt

 • Föregångare – Företag, myndigheter, kommuner och organisationer som går före och visar vägen.
 • Klimatplanering – Samhälls- och klimatplanering gör det möjligt att leva fossilfritt och på samma gång göra det lättare för människor att leva hälsosamt.
 • Innovationer – Västra Götaland ska vara en växtplats för framtidens fossilfria lösningar.
 • Attraktiva samhällen – Det ska vara lät att göra rätt. Stärka förutsättningarna för att leva klimatsmart och samtidigt få ett mer levande och attraktivt samhälle.

All information ovan kommer ifrån Klimat 2030.


Har företaget du arbetar på eller köper grejer av skrivit på ännu? Inte? Be dem göra det!
Saknas din kommun i listan? Hör av dig till dem! Eller finns det kanske din kommun, precis som min hemkommun Mölndal, med på listan över undertecknare men har ännu inte uppdaterat sin sida med sina åtaganden? Be dem göra det!

Jag har precis skickat iväg ett mail till Mölndals kommun och bett dem uppdatera sin sida. Det är fantastiskt att de skrivit under, men jag som medborgare vill ju självklart veta vad dem gör för att ställa om och hur de följer upp det. Väntar med spänning på svar.

Skriv under och glöm inte – Framtiden är fossilfri!

Ps. Det framgår dessvärre inte hur man gör för att följa upp målet och mäta resultat. Det går ju att sätta hur höga mål som helst, men det behöver ju dessvärre inte betyda att det verkligen händer något med utsläppen…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *