Varför fossilfritt?

 Varför ska man försöka leva fossilfritt?

Varför ska man engagera sig för just klimatförändringarna när det finns så många andra problem och orättvisor? Krig, förtryck, ojämställdhet, nedskräpning, barnarbete, övergödning i haven,antibiotikaresistens, utrotning av växter och djur, för att nämna några av alla problem som finns.  Varför ska man bry sig om just klimatförändringarna och sina egna fossila utsläpp? Jag kan bara utgå från mig själv, och anledningen till att jag väljer att engagera mig för att minska mina fossila utsläpp är för att om vi inte stoppar klimatförändringarna kommer vi inte ha någon planet kvar som det går att leva drägliga liv på. Det är vad vi gör de närmsta 10 åren som är avgörande, inte vad vi gör i teorin om 100 år.

Löser vi inte klimatfrågan spelar alla de andra problemen, helt krasst, inte längre någon roll. Jag har ett ansvar över mina egna utsläpp, och det är dags att jag tar det ansvaret. Dessutom kan jag konkret göra något åt min egen utsläppskruva, medan det är svårare att för mig som privatperson att stoppa ett krig eller barnarbete i ett land. Det är därför som jag har som mål att leva fossilfritt senast år 2030! Ett konkret mål och något som jag själv, till stor del, kan påverka. Flera av problemen jag nämnde ovan riskerar dessutom att eskalera och förvärras på grund av klimatförändringarna. Som exempel kommer vattenbristen på grund av en ökad medeltemperatur på jorden med största sannolikhet leda till fler konflikter. Fortsatt köttkonsumtion leder till ökad antibiotikaanvändning. Genom att minska fossilberoendet kan man hjälpa andra problem på traven, eftersom allt hänger ihop.

Jag önskar att jag någon gång få leva i en värld där man får sätta något annat än klimatförändringarna överst på agendan. Att få leva den dagen fossila utsläpp hör till historieböckerna. Än är vi inte där, så fram till dess att vi kan bocka av klimatfrågan från dagordningen tänker jag kavla upp armarna och göra vad jag kan för att bidra till en positiv utveckling och vända kurvan av de fossila utsläppen nedåt. Åtminstone min egen kurva.

Nedan är mina 10 främsta drivkrafter till varför jag har som mål att leva fossilfritt år 2030:

  1. Vi har fortfarande möjlighet att klara Parisavtalet och 2-gradersmålet, men då gäller det att vi ställer om nu.
  2. Svenskarna hör till dem som släpper ut mest per capita, samtidigt som våra politiker slår sig för bröstet och menar att vi har en klimatpolitik i världsklass. Det hänger inte ihop och vi i den rika världen (vi som lever på nivå 4 enligt Gapminder) måste gå först om vi ska klara av att ställa om. Vi är alla en del av detta, vare sig vi vill eller inte, och har därför ett ansvar att agera.
  3. Tekniken finns redan här. Vi behöver inte vänta, vi vet vad som behöver göras för att ställa om. (Läs: Mer förnyelsebar energi och cirkulär ekonomi, mindre fossila bränslen och slit & släng-konsumtion.)
  4. Sveket kan inte fortsätta. Klimatförändringarna har varit allmän kännedom sen tidigt 90-tal (sen innan jag föddes!), trots det har inte utsläppen av koldioxid minskat, utan utsläppen har tvärt om ökat! Trots att både politiker, företagsledare och civilsamhället haft kunskap och vetat om konsekvenserna har man fortsatt. Det är ett oförlåtligt svek och vi får bara inte svika ytterligare en generation.
  5. Jorden är det vackraste jag vet och värd att kämpa för. Dessutom bor allt och alla jag älskar på den. Det finns ingen planet B som alla människor och djur på planeten Tellus kan flytta till.
  6. Ett fossilfritt liv där man har mer tid åt sina nära och kära och sina intressen kommer generera mer lycka än ett liv där man förstör planeten, konsumerar prylar man inte behöver och stressar ihjäl sig.
  7. Jag måste kunna se min son i ögonen när han växer upp och säga att jag gjorde allt jag kunde för att vända utvecklingen. Det är inte försvarbart att fortsätta leva som jag gjort tidigare, när jag vetat om att det är fel.
  8. I land efter land tar politiker som inte tar klimatfrågan på allvar makten, senast i Brasilien. Genom att väga in sitt koldioxidsavtryck och börja resan mot ett fossilfritt liv kan man inspirera andra och skapa opinion.
  9. Den biologiska mångfalden hotas allvarligt av både klimatförändringar och av att djurens levnadsytor begränsas. Genom att använda förnyelsebar energi minskar påfrestningen och utrotningen av djuren. Dessutom minskar luftföroreningarna som varje år dödar miljontals människor.
  10. Att fortsätta som vanligt, vilket skulle innebära en temperaturhöjning på 5-6 grader, kommer göra det mycket svårt för de 11 miljarder som beräknas leva på jorden år 2100 att överleva.

Varför vill du leva fossilfritt? Eller du kanske inte bryr dig om klimatförändringarna, och lever på precis som vanligt? Berätta hur du tänker! ?

 
Det gamla, ohållbara världen. Bildkälla; svt.se

Det nya, hållbara världen. Bildkälla; energinyheter.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *