Hej och vad kul att just du har hittat hit!

Jag heter Sally Mattsson och har som mål att leva fossilfritt senast år 2030.  Tanken är att här dokumentera de praktiska åtgärder, val, funderingar och beslut jag kommer möta och ställas inför under min resa mot ett fossilfritt liv. Förhoppningen är att man här ska kunna hitta kunskap, goda exempel, intervjuer och personliga reflektioner och på så sätt inspireras att också följa med på resan mot ett fossilfritt liv.

Alla behövs i omställningen till ett hållbart samhälle och alla insatser räknas och behövs, även om vissa insatser är effektivare än andra. Ska vi klara 2-gradersmålet måste utsläppskurvorna av växthusgaser vändas nedåt senast år 2020. Den gäller den globala utsläppskurvan, det gäller Sveriges utsläppskurva, det gäller min utsläppskruva och det gäller din! Vi måste förändra vår livsstil nu, samtidigt som tekniken måste utvecklas i rekordfart. Båda processerna måste löpa parallellt. Vi måste göra allt vad vi kan för att lyckas undvika en uppvärmning på 4 eller 6 grader, vilket hade varit förödande för livet på jorden.

Initiativet heter just ”Resan mot ett fossilfritt liv” för att det är just en resa. Vi delar alla samma mål, men vägen dit kommer att se olika ut för varje person. Resor blir mycket roligare om man har sällskap av medresenärer och därför är jag glad att det finns fler som delar visionen om det fossilfria samhället och livet. Är man fler kan man småsnacka längst vägen, dela erfarenheter, prata om omvägarna man bör undvika, peppa varandra de dagar man känner för att hoppa av några stationer före mål och framförallt prata om hur härligt det kommer bli när man når slutdestinationen och fira de gemensamma framgångarna tillsammans. Därför uppmanar jag fler att väga in och haka på resan mot ett fossilfritt liv!

Genom att väga in och vara med på resan:
• Ser man resultat av sitt engagemang
• Blir det tydligt att man kan komma långt med egna val, men för att lyckas hela vägen (leva fossilfritt) krävs samhällsförändringar
• Lyfter man på ett enkelt, konkret och visuellt sätt vår tids viktigaste fråga. Det är bara genom att fler engagerar sig, som den opinion som behövs för att politiker ska kunna ta de beslut som krävs, kan skapas
• Delar man resan med andra, får en forum att fira sina framgångar tillsammans och kraft att fortsätta.

Syftet är också att uppmärksamma Västra Götalands regionens klimatsatsning  Klimat 2030.  Satsningen har bred politisk uppbackning (hurra!) och går ut på följande:

”Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.”

Det är fantastiskt att få bo i en region med så ambitiösa klimatmål. Men satsningen får tyvärr alldeles för lite uppmärksamhet och få människor känner till målet. Det måste det bli ändring på! När fler känner till målet och när fler pratar om det så ökar chanserna att det uppnås. Därför kommer även Klimat 2030 att uppmärksammas här.

Det är dags att vi vänder om från den livsfarliga väg vi är inne på, och en gång för alla, ställer om från fossilberoendet. Vi har fortfarande chansen att klara detta, men det kommer bara gå om vi gör det tillsammans.

Hoppas ni vill följa med på resan!
// Sally