Om Resan mot ett fossilfritt liv

Resan mot ett fossilfritt liv är en ideell, icke vinstdrivande, förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Organisationen heter just ”Resan mot ett fossilfritt liv” för att vi vill vara tydliga med att det är just en resa att ta sig till målet – ett fossilfritt liv.

Syftet med föreningen är att underlätta och påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Fossilberoendet har förödande konsekvenser för planetens klimat, och därmed också för allt liv på jorden, och behöver därför avslutas inom kort.

Föreningen strävar efter ett hållbart samhälle inom planetens nio gränser och uppfyllandet av Agenda 2030, med fokus på mål 17 och att begränsa uppvärmningen till under 2 grader, enligt Parisavtalet.

Föreningen ska bidra till uppfyllandet av målet genom att:

  • Skapa mötesplatser, gemenskap och en plattform för de som vill lämna fossilberoendet
  • Utbildning och kunskapsspridning om klimatförändringarna och fossilfria alternativ
  • Opinionsbildning för att påverka beslutfattare och vara aktiv i debatter med frågor som är förenade med organisationens ändamål
  • Erbjuda tjänster för organisationer, näringsliv och offentlig verksamhet för att underlätta för dem att lämna fossilberoendet

Den första invägningsträffen ägde rum i januari 2019. 20 personer, från 19 till 64 år, samlades i Mölndal, utanför Göteborg och vägde gemensamt in på 142,1 ton CO2-ekvivalenter. Om ett år planerar vi att ses igen och väga in och se hur det gått, och förhoppningsvis kunna fira att utsläppen minskat!

Vägen till fossiloberoende kommer att se olika ut för varje individ, men en sak är i alla fall säker. Resor blir mycket roligare om man har sällskap av medresenärer som också delar samma slutdestination. Är man fler kan man småsnacka längst vägen, dela erfarenheter, prata om omvägarna man bör undvika, peppa varandra de dagar man känner för att hoppa av några stationer före mål och framförallt prata om hur härligt det kommer bli när man når slutdestinationen och fira de gemensamma framgångarna tillsammans.

Genom att väga in och vara med på resan:
• Ser man resultat av sitt engagemang
• Blir det tydligt att man kan komma långt med egna val, men för att lyckas hela vägen (leva fossilfritt) krävs samhällsförändringar
• Lyfter man på ett enkelt, konkret och visuellt sätt vår tids viktigaste fråga. Det är bara genom att fler engagerar sig, som den opinion som behövs för att politiker ska kunna ta de beslut som krävs, kan skapas
• Delar man resan med andra, får ett forum att fira sina framgångar tillsammans och kraft att fortsätta.

RMEFL i media:
– Mölndals-Posten ”Utmanar fler att minska sitt klimatavtryck
– Göteborgs-Posten ”De har börjat sin resa mot ett fossilfritt liv