Haka på!

Vill du också börja din resa mot ett fossilfritt liv och minska din klimatpåverkan? Hurra! Vi har tagit fram en enkel steg för steg guide med 5 punkter hur du gör för att komma igång. Du hittar den här.

Genom att väga in lyfter man på ett enkelt, konkret och visuellt sätt vår tids viktigaste fråga. När man vägt in blir det tydligt att man kan komma en bra bit på vägen med egna val, men för att lyckas komma ner till noll krävs det samhällsförändringar. Det går inte att som ensam individ leva fossilfritt i ett fossilberoende samhälle, men tillsammans kan vi skapa den förändringsvilja som krävs. Det är bara genom att fler engagerar sig, som den opinion som behövs för att politiker ska kunna ta de besluts som krävs, kan skapas. Dessutom är det skönt att se konkreta resultat av sitt engagemang, och man går från maktlöshet till handlingskraft.

Du kan också bli reseledare för din egen grupp på resan mot ett fossilfritt liv.

Genom att bli reseledare får du möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper och göra något kul och meningsfullt tillsammans med dina vänner, kollegor eller träningskompisar. Tillsammans med Agnes från Lagningsbloggen har vi tagit fram en enkel steg-för-steg guide för hur du kommer igång. Alla kan vara med, oavsett om man väger in på 3 eller 33 ton. Huvudsaken är att man delar visionen om ett fossilfritt samhälle! Alla behöver vara med på resan om vi ska ha en chans att lyckas.

Tanken är att grupperna ska bli lokala plattformar för att gemensamt peppa och stötta varandra på resan mot det fossilfria livet, och inte minst ett tillfälle för att fira sina framgångar tillsammans och stötta varandra.
Idag är det ingen som klappar dig på axeln för att du låter bilen stå och tar cykeln istället, och därför vill vi skapa just en sådan plattform som en motpol till det fossila samhället, med fokus på målet.

Alla grupper som vägt in kommer att publiceras här. Är du intresserad av att dra igång din egen, lilla eller stora, grupp? Lämna en kommentar eller maila info@resanmotettfossilfrittliv.se så berättar vi mer!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *