Som jag tidigare nämnt på instagram, så håller jag på att starta upp Resan mot ett fossilfritt liv som ideell förening. Papperen är inskickade och en styrelse är på plats! 🎉 Det bubblar av tankar och idéer på vad vi kan göra, men innan vi kan dra igång på riktigt och öppna upp för medlemmar, så behöver vi ha en schysst hemsida 💻

Vi i styrelsen är alla rejäla rookies på området, så om du själv kan bygga hemsidor eller känner någon som kan, tveka inte på att höra av dig! 🤗 Skicka DM eller maila info@resanmotettfossilfrittliv.se. All hjälp vi kan få uppskattas! 😍🙏

Vi hoppas få fler att väga in och därigenom ta klimatansvar. När man väger in så inser man nämligen snabbt att:

  1. Det går att påverka sina utsläpp mycket genom individuella val och fortfarande leva ett gott liv ✌
  2. Det går inte att leva fossilfritt i ett fossilberoende samhälle. För att lyckas nå målet att leva fossilfritt krävs det systemförändringar. 🌏

Syftet med föreningen är att underlätta och påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Föreningen ska sträva efter:

🔹️Ett hållbart samhälle med välfärd inom planetens nio gränser.

🔹️Uppfyllandet av Agenda 2030 med fokus på mål 13 – ”Bekämpa klimatförändringarna”.

🔹️Begränsa planetens uppvärmning till under 2 grader, enligt Parisavtalet.

Detta ska uppfyllas genom att:

  1. Skapa mötesplatser, gemenskap och en plattform för de som vill lämna fossilberoendet 🤝
  2. Utbildning och kunskapsspridning om klimatförändringarna och fossilfria alternativ 🤓☀️
  3. Opinionsbildning för att påverka beslutfattare och vara aktiv i debatter med frågor som är förenade med organisationens ändamål ✍
  4. Erbjuda stöd för organisationer, näringsliv och offentlig verksamhet, för att underlätta för dem att lämna fossilberoendet 👏

Föreningen är politisk och religiöst obunden, och välkomnar alla som delar visionen om ett fossilfritt liv! Oavsett vilken bakgrund man har.

Hoppas ni är flera som vill haka på och gå med! 😊 Har ni tankar, frågor eller andra idéer så hör gärna av er, vi kan bara få detta att växa tillsammans🌱